Arktisk Station 1906-2006

Ansvarshavende redaktør på bogværk udgivet for Københavns Universitet i forbindelse med Arktisk Station’, Disko, Grønland, 100-års jubilæum i 2006. Bogen har fået støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.