Projekter

Skagen Grå Fyr

Formidlingskonsulent, den elektroniske udstilling om fugletræk.

Danmark i rummet

Producent af udstilling, plakater, bøger m.m. i anledning af Astronomisk Selskabs 100-års jubilæum

Dagens Grønland

Ideudvikler, producent, forfatter og redaktør på "Dagens Grønland".

ForlagetEpsilon.dk

Stifter af ForlagetEpsilon.dk

Astronomisk Guide

Producent og distributør af Astronomisk Guide 2009 og 2012.

Naturens Verden

Ansvh. redaktør fra 2002 til 2008. Udvikler af hjemmeside med mulighed for at søge i tidligere udgivne artikler.

Tine Lisby

Producent af markedføringsmateriale til Tine Lisby, hjemmeside, folder og visitkort. Layout-idé Ole Wich.

Universet - Din Oplevelse

Producent og distributør af udstillingen "Universet - Din Oplevelse". Udstillingen kom rundt i hele Danmark.

FNs intn. Astronomiår

Medlem af Den Faglige Komité for FNs internationale Astronomiår. Producent af bog, udstilling og Astronomisk Guide.

Arktisk Station 1906-2006

Ansvh. redaktør på bogværk udgivet for Københavns Universitet i forbindelse med Arktisk Station', Disko, Grønland, 100-års jubilæum.

Tjek på Biotek

Konceptudvikler og producent af genteknologisk undervisningsmateriale til gymnasiet

SNU

Udvikler af ny webportal. Udover den tilgængelige del indeholder siden et administrationssystem til bogholderi, kalender, opdateringer mv.